Brandbeveiliging Friesland

BHV PRODUCTEN

VCA VOL

 

Doelgroep

 

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) leert u als leidinggevende om als voorbeeld te opereren voor mensen op de werkvloer op het gebied van veiligheid. Deze cursus is ook verplicht voor ZZP-ers.

Vooropleiding

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Het inloopexamen is bedoeld voor diegene die VCA-VOL middels zelfstudie willen behalen, zodat u in de gelegenheid bent om thuis de lesstof te bestuderen en op een van de examenmomenten examen doet.

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a.

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Aanmelden

Voor inloopexamens kunt u zich 3 werkdagen voor het examen aanmelden, indien er nog plaats beschikbaar is. Inloopexamens kunnen tot op de dag voorafgaand aan de examendatum kosteloos worden geannuleerd. Wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd, worden de kosten van het examen doorberekend. Dit geldt niet voor anderstalige inloopexamens.

Cursusboek

Het lesboek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden wordt voorafgaand aan het examen toegestuurd.

Examen /
certificering

Het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA bestaat uit een schriftelijke toets van 70 meerkeuzevragen. Kandidaten zijn geslaagd bij 49 of meer goed beantwoorde vragen.

Cursusdata
    2020 VCA VOL / Leeuwarden / Heerenveen
         
         
         

 

Opgave

Aanmeldingsformulier VCA VOL

 

Brandbeveiliging Friesland · algemene voorwaarden · disclaimer · sitemap