Brandbeveiliging Friesland

BHV PRODUCTEN

BASISCURSUS BHV INCLUSIEF AED (1-DAG)

 

 

Doelgroep

 

De cursus is bestemd voor medewerkers binnen een bedrijf of organisatie die als BHV'er gaan functioneren.

 

Vooropleiding

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Voor kandidaten die beschikken over een geldig EHBO-diploma / Eerste Hulp diploma , afgegeven door het Oranje Kruis, kan voor het Eerste Hulp onderdeel vrijstelling worden aangevraagd.

 

Inhoud

De basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen, te weten Eerste Hulp inclusief AED en Brandbestrijding en Ontruiming.

   

Tijdens de Basiscursus BHV worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

   

 
Eerste Hulp inclusief AED

• Herkenning van een hartstilstand
• Wijze van alarmeren
• Bewustzijns-, Ademhalings- en Bloedsomloopstoornissen
• Reanimeren / bediening AED
• Stabiele zijligging
• Rautekgreep
• Shock, wonden, uitwendig bloedverlies, brandwonden
• Botbreuken en ontwrichtingen
• Oogletsel

   

 
Brandbestrijding en Ontruiming

• Beginnende brand beperken en bestrijden
• Kunnen gebruiken van veiligheidsvoorzieningen
• Toepassen van de branddriehoek
• Ontwikkeling van een brand
• Melden van incidenten
• Een ontruiming begeleiden
• Hulpverleningsdiensten voorzien van relevante informatie
• Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
 

 

Cursusboek

Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV wordt voorafgaand aan de cursus toegestuurd.

 

Opleidingsduur

De totale opleidingsduur voor de basiscursus BHV inclusief AED bedraagt 1 dag, de cursus start om 08.30 - 16.30 uur.

 

Examen /
certificering

Beide onderdelen van de opleiding worden afzonderlijk afgesloten met een theorie examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch- en een praktijkexamen. Voor het praktijkdeel moeten de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Voor een BHV-diploma moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten. Bij positief resultaat ontvangen de cursisten een BHV-diploma inclusief pas.

   
 

Data

   
   
8 april 2024 Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
14 mei = (VOL) Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
26 juni = (VOL) Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
10 juli  Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
23 september Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
19 november Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
12 december  Basiscursus BHV inclusief AED (1 dag)
   
Kandidaten kan u aanmelden via info@brandbeveiligingfriesland.nl  
   

 

 

Brandbeveiliging Friesland · algemene voorwaarden · disclaimer · sitemap