Brandbeveiliging Friesland

BHV PRODUCTEN

BASISCURSUS BHV INCLUSIEF AED

 

 

Doelgroep

 

De cursus is bestemd voor medewerkers binnen een bedrijf of organisatie die als BHV'er gaan functioneren.

 

Vooropleiding

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Voor kandidaten die beschikken over een geldig EHBO-diploma/Eerste Hulp diploma , afgegeven door het Oranje Kruis, kan voor het Eerste Hulp onderdeel vrijstelling worden aangevraagd.

 

Inhoud

De basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen, te weten Eerste Hulp inclusief AED en Brandbestrijding en Ontruiming.

   

Tijdens de Basiscursus BHV worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

   

 
Eerste Hulp inclusief AED

• Herkenning van een hartstilstand
• Wijze van alarmeren
• Bewustzijns-, Ademhalings- en Bloedsomloopstoornissen
• Reanimeren / bediening AED
• Stabiele zijligging
• Rautekgreep
• Shock, wonden, uitwendig bloedverlies, brandwonden
• Botbreuken en ontwrichtingen
• Oogletsel

   

 
Brandbestrijding en Ontruiming

• Beginnende brand beperken en bestrijden
• Kunnen gebruiken van veiligheidsvoorzieningen
• Toepassen van de branddriehoek
• Ontwikkeling van een brand
• Melden van incidenten
• Een ontruiming begeleiden
• Hulpverleningsdiensten voorzien van relevante informatie
• Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
 

 

Cursusboek

Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV wordt voorafgaand aan de cursus toegestuurd.

 

Opleidingsduur

De totale opleidingsduur voor de basiscursus BHV inclusief AED bedraagt 2 dagen

 

Examen /
certificering

Beide onderdelen van de opleiding worden afzonderlijk afgesloten met een theorie examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch- en een praktijkexamen. Voor het praktijkdeel moeten de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Voor een BHV-diploma moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten. Bij positief resultaat ontvangen de cursisten een BHV-diploma inclusief pas.

   
       

Brandbeveiliging Friesland biedt de cursus aan, zowel voor bedrijven als voor individuele kandidaten. Indien u (en uw BHV-ers) de cursus wilt volgen, verzoeken wij u het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen. Brandbeveiliging Friesland kan voor uw bedrijf de (cursus) BHV op uw eigen locatie (in-company) verzorgen. Indien u De Open Inschrijvingen worden in Stiens verzorgd, wij verzorgen ook cursussen op de avond.

 

18 januari    2017  Basiscursus Brandbestrijding en Ontruiming (NIBHV)
25 januari    2017  Basiscursus Eerste Hulp inclusief AED (NIBHV)
10 mei         2017  Basiscursus Brandbestrijding en Ontruiming (NIBHV)
17 mei         2017  Basiscursus Eerste Hulp inclusief AED (NIBHV)
11 oktober   2017  Basiscursus Brandbestrijding en Ontruiming (NIBHV)
18 oktober   2017  Basiscursus Eerste Hulp inclusief AED (NIBHV)

 

 

Locatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandbeveiliging Friesland · algemene voorwaarden · disclaimer · sitemap